Tankefeltterapi Hedmark

Den moderne metoden
for å skape sinnsro,
i stedet for følelses-
messige og fysiske
ubehag.

TFT kan brukes ved:


 • Adferd/Konsentrasjon
  Traumer
  Allergier
  Fobier
  Avhengighetsfølelser
  Stress
  Flauhet
  Angst/Panikk
  Sorg/Kjærlighetssorg
  Nedstemthet/ Depresjon Lese/Skrivevansker
  Sinne/hat
  Sjalusi
  Skam
  Smerter
  Bedre prestasjon
  Søvnproblemer/ Mareritt
  Røykeslutt
  Samlivsproblemer
  Skyldfølelser
  Hodepine
  mm.

Enkel metode
uten kjente uønskede
virkninger

TANKEFELTTERAPI

Tankefeltterapi kan være en meget god løsning for psykologisk og emosjonelt stress, plagsomme tanker og følelser.

Har du en frykt eller en fobi du vet er irrasjonell, men som du ikke er i stand til å kontrollere?
 
Tankefeltterapi kan hjelpe mot:

Stress, allergi, sinne, angst, panikkangst, traumer, fobier, kjærlighetssorg, sjalusi, smerte, hodepine, søvnproblemer, depresjon, avhengighet (alle former eks. røykeslutt), skyldfølelse, mareritt, seksuelle problemer, konsentrasjon, prestasjonsangst, lese og skrivevansker, samlivsproblemer, skamfølelse med mer.

Tankefeltterapi kan hjelpe mot disse fobiene:

Flyskrekk, Høydeskrekk, Tannlegeskrekk, Edderkopper, Slanger, Insekter, Mus/Rotter, Hunder, Katter, Lukkede rom (klaustrofobi) med mer.

Opplever du at negative tanker og følelser hindrer deg i å komme videre?

Har du problemer med å komme over ubehagelige opplevelser?

Opplever du at angst og frykt påvirker dine mestringsevner og din livskvalitet?

 Du er eksperten på deg selv, kun du selv som vet hvordan du har det.

Måter man tenker på vil i mange tilfeller kunne bidra og opprettholde følelsesmessige problemer.

Tankefeltterapi kan være til en god hjelp for disse problemene/ubehagelige følelsene, og tankefeltterapi kan hjelpe deg til å få bedre livskvalitet.

Tankefeltterapi kan også være ett godt alternativ sammen med andre former for terapier.

Visdomsord om følelser

”En følelse blir til når det skjer noe rundt meg som berører noe inne i meg”

”Frykten for å bli elsket handler om frykten for å bli avvist”

”Følelser oppfører seg ikke alltid slik man ønsker”

”Mine følelser er det bare jeg som kan føle alene”


Fortiden er dine minner

Nåtiden er ditt liv

Fremtiden er dine drømmer